OXUDDENS STUGFÖRENING

Oxuddens Stugförening är en sammanslutning av oss som har stuga på Oxuddsvägen i Bromölla kommun. Alla stugor är privatägda men ligger på arrendemark tillhörigt Trolle Ljungby gods. Föreningen ska verka för att vi ska tillvarata gemensamma intressen i området, vara en samlad motpart i förhandlingar och frågor gentemot Trolle Ljungby Gods och Bromölla Kommun. Vi ska också tillsammans ta ansvar för och tillse att trivseln bibehålls i området.       


(Lämna tom)